Information från styrelsen

KVARTERSVÄRD

Meteorens Samfällighetsförening                                             2014-10-28

Kvartersvärd   2014 / 2015         …………………………………………………………………………

INSTRUKTION FÖR   KVARTERSVÄRD / VALBEREDNING

Varje kvarter har en utsedd KVARTERSVÄRD som kontaktman mellan medlemmarna och styrelsen. En av kvartersvärdarna utses som sammankallande vid årsmötet. Uppdraget som kvartersvärd vandrar inom kvarteret och övergår till närmaste granne vid årsmötet.

Om medlem innehar uppgift inom styrelsen skall denna inte vara kvartersvärd samtidigt.

Kvartersvärden skall tillsammans med övriga fastighetsägare i kvarteret organisera höst- och vårstädningen inom det område som tilldelats husblocket enligt bifogad skiss.

Han/hon skall även ta initiativ att engagera övriga i husblocket att hålla snyggt inom det tilldelade området, d.v.s. de i samfälligheten ingående områden även vid andra tillfällen under året t.ex. genom att hålla gångvägarna rena, klippa buskar, häckar och gräsmattor m.m.

Kvartersvärdarna skall se till att sommarvattenledningen för sitt kvarter avstängs/påsätts lämpligen vid höst/vårstädningen och ansvara för att samtliga kranar på sommarvattenledningen ÖPPNAS när vattnet stängts av och STÄNGS innan vattnet släpps på. Avgående kvartersvärd har skyldighet att informera tillträdande bl.a. om avstängning av sommarvattenledningen.

Kvartersvärden utgör även VALBEREDNING.

Inför årsmötet är valberedningens uppgift att se till att det finns förslag till styrelse som väljs på två år.

Styrelsen består av tre ledamöter ( ordförande, kassör och sekreterare ), ersättare, en revisor och en revisorssuppleant.

För att föreslå någon till styrelsen skall vederbörande kontaktas i god tid. Observera att medlemmarna har rätt att förslå personer till styrelsen. Detta kan lämpligen göras genom att varje kvartersvärd talar med sin länga om ev. förslag till ledamöter och ersättare.

Kvartersvärden skall meddela styrelsen när någon flyttar in/ut i kvarteret och informera nyinflyttade om hur de kan komma i kontakt med styrelsen för att få information om föreningen m.m.

Med vänlig hälsning

 Styrelsen