Vad är en samfällighetsförening?

Via länken nedan kommer du till en beskrivning av samfälligheter och av specifika saker om Meteoren.

 allmäntsamfmeteoren.pdf